Üye Girişi   Üye Kaydı   English  
 
 
 
   
 
Arama Duyurular Firma Listesi Linkler İletişim
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 

Firma Listesi

Harfe göre göster: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Y  Z  Hepsi

Şirket Logosu Şirket Adı Şirket Tanıtımı
MADEN İŞLERİ Genel Müdürlüğ Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 Sayılı Maden Kanununda; madenlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bulunduğu yerin mülkiyeti ile ilgili olmadığı hükme bağlanmıştır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki madenlerde, işletmeye elverişli ekonomik bir cevherin bulunması durumunda ruhsatların verilmesi, denetimi, projelerinin incelenmesi ile ilgili madencilik faaliyetleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Madencilik faaliyetlerini düzenleyen kanunun uygulanması ile görevlendirilmiş Maden Dairesi, 9 Eylül 1993 tarih ve 21693 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1. Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,
2. Madenlerin aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirler almak,
3. Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,
4. Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek,
5. Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütmek, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
6. Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek,
7. Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak,
8. Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanterini yapmak,
9. Bakanlığımızca verilecek benzeri görevleri yapmak.
MADENCİLİK TÜRKİYE Dergisi Kırk beş (45) günlük yayın aralığına sahip olan Madencilik Türkiye Dergisi, yılda sekiz (8) sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, Türkiye’deki tüm maden arama-işletme firmalarına, madencilikle ilişkili diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalara, üniversitelere, kamu kuruluşlarına, sektörle ilgili vakıf, dernek, oda ve birliklere ve bireysel abonelere gönderilmektedir. Ayrıca ülkemizde ilk kez madencilik konulu bir dergi büyükşehirlerdeki seçkin kitabevlerinde satışa sunulmuştur. Satış noktaları ile ilgili ayrıntılı bilgiye internet sitemizden ulaşılabilir.
Madencilik Türkiye Dergisi'nin en büyük hedefi, Türk Madencilik Sektörünü bir çatı altında toplayarak, sektöre hak ettiği saygıyı kazandırabilmektir.
Sektörel gelişmelerin takip edilebildiği Madencilik Türkiye Dergisi, ülke çapındaki yaygın dağıtım ağı sayesinde sektör içerisinde ürün ve hizmetlerini duyurmak isteyen firmalara eşsiz bir tanıtım fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda derginin reklam ve seri ilan sayfaları sektörün hizmetindedir.
Madencilik Türkiye Dergisi sayfalarında gelecekte aşağıdaki konuları ve daha fazlasını bulabileceksiniz.
Yurt içi ve yurt dışı teknik ve teknolojik gelişmeler
Maden sahalarının tanıtımları
Yabancı yayınlardan çeviriler
Firma, dernek, vakıf, birlik tanıtımları
Sektördeki uzman kişilerle röportajlar
Yurt içinden ve yurt dışından sıcak haberler
Yıllık etkinlik takvimi
Maden fiyatları
Seri ilanlar
MADKİM Maden ve Kimya San. Türkiye madencilik sektöründe önemli ihaleler kazanan MADKİM, gerek devlet sektöründe gerekse özel sektörde üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirmiştir. Bu kuruluşlar arasında, Küre Bakır İşletmeleri, Sümerbank Filyos Tuğla San., Toprak Seniteri ve Madencilik, Esan- Eczacıbaşı Holding., Matel-Elginkan Şirketler Topluluğu, Trakya Çimento San., Ankara Çimento San., Anadolu Çimento-Set Şirketler Topluluğu, Camiş-T. Şişe Cam Fabrikaları, Soyak İnşaat sayılabilir.
Halen Sabancı Heidelberg Ort.-Agregasa (Akçansa) ve Koç Holding Kuruluşu Demir Export ile işbirliğini sürdürmektedir. Uluslar arası alanda atılımlarını sürdüren MADKİM, 2003 yılından beri Avrupa’nın en önemli kedi kumu üreticisi İspanyol TOLSA Grubu ile çalışmalarını –danışmanlık ve proje yöneticiliği esasında- devam ettirmektedir. Ayrıca MADKİM, Demir Export A.Ş.’nin Bursa-Orhaneli sahasında ABD kökenli TRAXYS Şirketi işbirliği ile Krom Zenginleştirme Tesisi kurmaktadır.
2007 sonlarında faaliyete geçecek tesis senelik MADKİM İstanbul-Silivri’deki kendi kalker sahasında, Türkiye’nin önde gelen beton ve çimento üreticilerinden AKÇANSA ile işbirliğindedir. 1987-1993 seneleri arası MADKİM kendi sahalarından Avrupa manyezit sektörünün önde gelen üreticilerinden Grecian Magnesite S.A.ya manyezit ihraç etmiştir.
1993’den itibaren kendi markası ile Avrupa ham manyezit sektörüne giren MADKİM, parça ve öğütülmüş BB ve 25 kg. kraft torbalarda İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda’ya ihracatını başarıyla sürdürerek Türkiye manyezit ihracatçıları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
MAGNESİT A.Ş. Manyezit içeren alanlar Eskişehir, Kütahya ve Konya bölgelerindedir. En yüksek kaliteli manyezit Eskişehir-Kütahya arasında bulunmaktadır. Bu bölgede kazanılabilir tüm manyezit rezervi 5-10 milyon ton civarındadır.
1963 yiılında kurulan MAGNESİT A.Ş. Eskisehir'e 30-35 km. uzaklıkta Nemli Köyünün kuzeybatısındadır. Magnesit A.Ş.'nin 5 tane ocağı bulunup bunlar; Koçbal, Kömürlük, Tutluca, Bahtiyar ve Beylikova ocaklarıdır. Bu ocaklardan yıllık 350-400 bin ton ham cevher üretilmektedir. Yıllık 35 milyon $'lık ihracat yapılmaktadır.
Sinter manyezit üretiminin hemen hemen tamamına yakın kısmı refrakter endüstrisinde bazik refrakter tuğla monolitik malzeme olarak tüketilir. Bazik refrakter tuğla metalürji Sanayinde fırınlar, çimento döner fırınları ve çelik endüstrisinde toplam üretimin en az % 70'i oranında tüketilmektedir. Tarım Endüstrisinde, İnşaat Sektöründe, İlaç endüstrisinde ve tıpta, genel kimya endüstrisinde, lastik ve plastik endüstrisinde, kağıt endüstrisinde, otomotiv yağlama yağlarında kullanılmaktadır.
MANN-HUMMEL Filtre MANN+HUMMEL Grubu uluslararası otomotiv üreticilerinin ve endüstriyel ekipman üreticilerinin araştırma geliştirme ortağı olarak orijinal ekipman ve sistem sağlamaktadır. Dünya çapında 41 merkezde 11,500 çalışan ile 2007’de 1,75 milyar Avro ciroya ulaşmıştır. Grubun ürün portfolyosu içinde otomotiv sanayi için hava filtreleme sistemleri, emiş manifold sistemleri, sıvı filtreleme sistemleri, kabin filtreleri ve birçok entegre fonksiyonu içeren plastik külbütör kapakları, bunların yanında araç bakım ve onarımları için filtre elemanları bulunmaktadır.
Mühendislik, proses mühendisliği ve endüstriyel üretim sektörleri için firmanin ürün yelpazesinde endüstriyel filtreler, dizel motorların karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik çeşitli ürünler, filtreleme sistemleri, hammadde ve ürün besleme/taşıma hatları ve ekipmanları bulunmaktadır.
MAPEK Makine ve San. 1992 yılında kurulan "Mapek Makine" enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup özellikle dünyanın önde gelen sondaj makine ve ekipmanlarını üreten firmaları Türkiye'de başarı ile temsil etmekte ve sondaj sektörüne servis ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Sondajin hemen hemen bütün dallariında faaliyet gösteren "Mapek Makine" mesleki tecrübesi toplamda 143 yılı bulan yetişmiş kadrosu ile teknik danışmanlık, satış ve satış sonrası servis hizmeti vermektedir.
Satmış olduğumuz makinalara en iyi hizmeti en kısa sürede vermek için Ankara'daki depolarımızdaki yedek parça ve sondaj ekipman stoğumuz Türkiye'nin en büyük stoğudur.
Sondaj makinesi, sondaj ekipmanları, sondaj çamuru katkı maddeleri ve sondaj teknikleri konusunda yurt içi ve yurtdışında teknik eğitim almış satış ve servis elemanlarımız sizlerin sondaj (delme) ile ilgili tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek yeterliliktedir.
Martin Engineering Martin Engineering, dökme malzemelerin taşınmasını daha temiz, daha verimli ve daha güvenli hale getiren sistemlerin dünya lideri üreticisidir. 1944 yılında kurulan şirket, hızla büyüyerek 1970 yılında hava şoklarının, 1980 yılında bant sıyırıcılarının icadını gerçekleştirmiştir.
Martin Engineering ürünleri ve servisleri iki temel gruba ayrılır.
Konveyör ürünleri grubu; bantlı konveyörlerdeki kaçak maddeleri kontrol eden ve verimi artıran çözümler sunar. Bu grup, bant sıyırıcı sistemlerini, bant destek ünitelerini, bant kenarlıklarını, bant çalıştırma aygıtlarını ve toz önleme sistemlerini içerir. Özel tasarım sistemleri, hava takviyeli konveyörleri ve özel başlıklı şutları içerir.
Akış desteği grubu ise, işlem sırasında dökme malzeme artıklarından arındıran veya malzemenin hareketini kontrol altına alan ekipmanlardan oluşur. Bu grup, titreşim sistemleri, hava şoku sistemleri (patlaçlar) ve ilgili bileşenleri içerir. Ek olarak dökme malzeme taşıma endüstrilerine yönelik gerçekleştirilen servisler mevcuttur. Martin® ürünlerinin kurulumu ,düzenli bakımı ve silo temizleme servisi bunlardan birkaçıdır.
Martin Engineering 1950'den itibaren Uluslararası şirketler piyasasında aktif rol almaktadır. Martin Engineering dağıtım ağı, temsilcilikleri, distribütörleri, lisanslı kuruluşları ve bayileriyle dünya çapında hizmet verecek seviyeye ulaşmıştır.
Uluslararası ağın kilit üyeleri aşağıdaki bayiler ve işletme ortaklarıdır:
• Martin Engineering USA.
• Martin Engineering GmbH, Walluf, Germany.
• Martin Engineering San. ve Tic. Ltd. Şti, Türkiye.
• Martin Engineering SARL, Colmar, France.
• Martin Engineering Limited, Nottingham, United Kingdom.
• Martin Engineering S. de R.L. de C.V., Chihuahua, Mexico.
• Martin Engineering Ltda., Campinas, Brazil.
• PT Martin Supra Engineering, Jakarta, Indonesia.
• Martin Engineering Japan, Ltd, Tokyo, Japan.
• Martin Engineering China, Kunshan, China.
• Martin Bulk Handling Solution, Pty. Ltd., Witbank, South Africa.
• Engineered Services and Supplies, Currumbin, Australia.
• Martin Engineering India.
Martin Engineering 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Türkiye’ de faaliyete geçirmiş olduğu şubesi ile Türkiye pazarına hizmet vermektedir.
MATEL Hammadde San. ve Tic. MATEL, ülke genelinde yedi ayrı şehirde bulunan, yıllık toplam 600.000 ton üretim kapasiteli 19 adet maden (Kil, Silis Kumu, Kaolin, Feldispat ve Siyenit) işletmesine sahiptir. Ülkemizde bilinen kil rezervlerinin yarıya yakını Şile'deki MATEL maden sahalarında bulunmaktadır. Bu işletmelerde toplam 500.000 ton/yıl kapasiteli üç ayrı hammadde kırma ve harmanlama tesisleri ile Bilecik'te bulunan ve ülkemizdeki en büyük entegre hammadde hazırlama tesisleri arasında bulunan tesisi ile yurt içi ve yurt dışındaki seramik, cam ve çimento firmalarına hammadde üretmektedir.
MATEL, Bilecik tesislerinde seramik sanayi için gereken kalite, ucuzluk ve standartta mamül ve yarimamül hammadde üretimleri yapılmaktadır.
Kil arıtma, Silis Kumu Zenginleştirme, Mikronize Öğütme, Kırma-Homojenleştirme ve modern Laboratuarlardan oluşan MATEL Bilecik Tesisleri, her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte ve büyümektedir.
İlave yatırımlarla 25.000 ton/yıl kapasiteye ulaşan kil arıtma tesisinde, kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklı MASK markasıyla çeşitli kil üretimi yapılmaktadır.
Silis arıtma tesisinin yıllık kapasitesi 40.000 ton/yıl olup, 1996 yılında devreye alınmıştır. Seramik, döküm, kimyasal yapıştırıcı ve temizlik ürünleri ile ilgili sektörlerde kullanılmak üzere farklı kalitelerde ve MFS markasıyla flote silis üretimi yapan bu tesis ülkemizde bu konuda tekdir.
2000 yılında devreye alınan 50.000 ton/yıl kapasiteli Mikronize Öğütme tesisinde ise çeşitli özelliklerde feldispat ve kuvars öğütülmektedir.
Bilecik kırma ve homojenleştirme tesisinin yıllık kapasitesi 125.000 ton olup, 20 ayrı çeşitli kil ve kaolen 0-50 mm boyutuna kırılarak hazırlanmaktadır.
MATES Makina Tesisat San. ve Tic. A.Ş. Technogenia Tungsten Karbür ürünlerinin ve teknolojilerinin Türkiye mümessiliyiz. 21 ağır sanayi sektörüne hitap ediyoruz. Şu ana kadar ürünlerimiz ile müşterilerimizin metal ve ekipman aşınmalarının önüne geçtik.
TECHNOGENIA ÜRÜNLERİ
Ürünlerimiz Technogenia tungsten karbür esaslı olup, aşındırıcı ortamlarda çalışan metallerin yüzeylerini korumaya (abrazif, kavitasyon, erozyon ve korozyon aşınmalarına karşı korumak amaçlıdır) ve aşınma ömrünü artırmaya yönelik ürünlerdir. Ürünlerimiz F.D.A. onaylıdır.
Toz tungsten karbür ürünlerimiz ve tel tungsten karbür ürünlerimiz ile sert dolgu kaynak kaplama işini vereceğimiz eğitimlerle kendi işletmenizde dahi yapabileceksiniz. Ürünlerimiz; oksijen asetilen şaloma takımı ile hem toz hemde tel kaplama prosesleri yapılabilmektedir.
SERT DOLGU KAPLAMASI
Metal ekipmanlarınızın / parçalarınızın tungsten karbür sert dolgu kaplaması işleminin gerçekleşmesi;
1. Bakım onarım bölümünüzdeki kaynak operatörlerine eğitim ve uygulama bizim tarafımızdan verilecektir. Kendi işletmenizde kaynak işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz.
2. Diğer yöntem; eğer işletmeniz dışarıdan hizmet alıyorsa, bu hizmet aldığınız firmalarınıza eğitim uygulama bizim tarafımızdan verilecektir. Hizmet aldığınız bu firmalar parçalarınızın sert dolgu tungsten karbür kaplamasını sizin için gerçekleştirebilirler.
3. Üçüncü yöntem; metal ekipmanlarınızı bizim atölyemizdeki kaynak operatörleri sizin için kaplama işlemini gerçekleştirebilir.
TUNGSTEN KARBÜR AVANTAJLARI
Tungsten karbür aşınmaya karşı tozlarımız 3500 HRv, tel ürünlerimiz 4000 HRv sertliğindedir. En yakın muadil ürünler 2000 HRv de kalmıştır.
Technogenia® ürünlerinde kullanılan tungsten karbürler aşınmaya karşı benzersiz direnç kazandırır. Kaynak işlemi kolay ve ekonomiktir. Ana malzemenin aşınma ömrü arttığı için işletme duruşları, bakım onarım süreleri, sarf malzeme ve ana malzeme / ekipman kullanımları ortadan kalkacağı için işletme maliyetlerinde azalma olacaktır. Bunun gibi üstün özellikler, bizi diğer sert dolgu kaynak ürünlerinin önüne geçirmiştir.
Ürünlerimiz içerisindeki tungsten karbürün aynı zamanda patentli üreticisi olup, 40 mikrondan 2400 mikrona kadar üretilen bu tungsten karbürler, ürünlerimizin içerisinde % 70 oranında kullanılmaktadır. Üretilen bu tungsten karbürler aynı zamanda tüm dünyaya sert dolgu ürünü kaynak malzemesi üreten firmalara da satışı yapılmaktadır. Amacımız size kalite anlamında mükemmel olan ürünümüzle bir başlangıç faaliyetinde bulunabilmek.
HAKKIMIZDA BİLGİ
Web sayfamızı www.mates-e.com inceleme şansınız olursa detaylı bilgileri; endüstriyel uygulama örneklemelerini ve bu işin nasıl yapıldığına dair videoları bulabilirsiniz.
Technogenia ürünlerini aynı zamanda kendi fabrikalarımızda da kullanmaktayız. www.kilsan.com
Bizi ziyaret ettiğinizde size sunum, uygulama ve eğitim hizmeti verebiliriz. Ayrıca tesislerimizde kullanım alanlarını görebilme ve ürünümüzü test etme olanağını da sunmaktayız.
Sizlere işletmenizde ziyaret edip aşınma sorunlarının çözümünde bilgilerimizi size aktarmaktan mutluluk duyarız. Ürünlerimizle ilgili bilgi almak için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.
SONDAJ SANAYİ UYGULAMA ALANLARI
Ürünlerimiz Technogenia tungsten karbür esaslı olup aşındırıcı ortamlarda çalışan metallerin yüzeylerini korumaya (abrazif, kavitasyon, erozyon ve korozyon aşınmalarına karşı korumak amaçlıdır) ve aşınma ömrünü artırmaya yönelik ürünlerdir.
Ürünlerimiz dünyanın en büyük sondaj ekipman üretici firmalarında kullanılıp, aşınma sorununa karşı ’Technogenia’ tungsten karbür ürünlerimizi kullanmaktadırlar.
Bu Sondaj Firmaları aşağıdaki gibidir.
• SCHLUMBERGER (www.slb.com)
• HALLIBURTON
• DARRON OIL TOOLS
• SMITH SERVICES – RED BARON (www.smith-intl.com)
• BAKER HUGHES (www.bakerhughes.com)
• WEATHERFORD (ww.weatherford.com)
Sondaj sanayisinde, sondaj ve kuyu tamamlama da kullanılan ekipmanlarda aşınma sorununa karşı tungsten karbür esaslı ürünlerimizle kesin çözüm olduk.
Başlıca uygulama yerleri;
 Sondaj Grubunda Kullanım Alanları: Yüksek aşındırıcı ortamda çalışan stabilizatör ve drill pipe – tool joint (manşon yüzeyleri) yüzeyleri, ayrıca sondaj matkabında bulunan elmasların (Bits – Insert) bağlantı noktalarının hemen yan alanlarında ve matkabın yan yüzeylerinde (boğaz kısmında), aşınma sorununa karşı ’Technogenia’ tungsten karbür ürünlerimiz kolaylıkla uygulanabilmektedir / kullanmaktadırlar.
 Kuyu Tamamlama Grubunda Kullanım Alanları: Washover Shoes, Fishing Tool ( fishing work over ), R.C. Junk Basket, Pilot Mill, Taper Mill, Flat Mills, Wash Over Shoe, R.C.Junk Mills, Core Heads yüzeylerinin sert dolgu kaynağı için ürünlerimiz rahatlıkla kullanabilirsiniz.
REFERANSLARIMIZ:
’Technogenia' tungsten karbür ürünlerimizi kullanan duayen Sondaj Firmaları;
 TPAO (Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ve sondaj sahaları),
 TPIC,
 Thrace Basin Natural Gas CO.
 AME –SAYER GROUP, GÜNEY YILDIZI PETROL,
 ARAR PETROL,
 TRANSATLANTIC (VIKING INT.).
Dünyadaki büyük Sondaj firmaları ekipmanlarının yüzeylerinde aşınma sorununa karşı ’Technogenia’ tungsten karbür ürünlerimizi kullanmaktadırlar. Ürünlerimiz tekrarlı bakım - onarıma olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı maliyetlerinizde azalma ve işletme verimliliğinizde artışı zaman içerisinde göreceksiniz. Uygulama resimleri aşağıdaki gibidir.
 Sondaj Grubunda Kullanım Alanları: Yüksek aşındırıcı ortamda çalışan stabilizatör ve drill pipe – tool joint (manşon yüzeyleri) yüzeyleri, ayrıca sondaj matkabında bulunan elmasların (Bits – Insert) bağlantı noktalarının hemen yan alanlarında ve matkabın yan yüzeylerinde (boğaz kısmında), aşınma sorununa karşı ’Technogenia’ tungsten karbür ürünlerimiz kolaylıkla uygulanabilmektedir / kullanmaktadırlar.
STABİLİZATÖR (CORING, DRİLLİING, TURBO – DRILLİNG)
Sondaj ekipmanlarının kullanıcı ve üreticileri kullanımı kolay olan ve aşırı zor şartlar altında bile yüksek bir aşınma dayanıklılığı gösteren son derecede yüksek performanslı yüzey sertleştirme materyalleri ile kendi ekipmanlarını korumak isterler. Bu şekilde korunan parçaların tamiri daha kolaydır. Ürünlerimiz tekrarlı bakım onarıma olanak tanımaktadır. Bunun için Stabilizatör sert dolgu Tungsten Karbür kaynağının uygulama resimleri aşağıdaki gibidir. T.Kıt 2000 US Şaloma takımı ile işletmenizde kaynak kaplaması işini rahatlıkla yapabilirsiniz.
MATTEK Matbaacılık Ltd. Şti. Mattek Matbaacılık Ltd. Şti. 22 yıllık deneyim ve bilgi birikimi üzerine kurulmuş entegre bir tesistir.
Grafik Tasarım, Baskı ve Baskı sonrası çalışmalarımızda kaliteden ödün vermeden en hızlı üretim ve dokümanlarınızın gizliliği prensibine sadık kalmanın gururunu yaşadık, yaşıyoruz ve hep yaşayacağız.
Matbaacılık ve tüm tanıtım konularındaki ihtiyaçlarınız için, tecrübeli Teknik Kadromuz ve geniş Makine Parkımızla sizlere de hizmet vermek arzusundayız.
İnanıyoruz ki Mattek’le çalışmayı çok seveceksiniz…
‹ First  < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >  Last ›